نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

پایه گلدان سازه فلزی کد 8017

توضیحات : سازه اهنی با جوشکاری آرگون
رنگ کوره سنباده ای، مات، طلایی استاتیک، سفید چرمی و نقره ای
ابعاد پروفیل ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ و ۱۰*۲۰ و ۱۰*۳۰ و میلگرد بدون آج
چوب :  نراد، راش، ام دی اف و جنگلی و رزین

پایه گلدان سازه فلزی کد 8016

توضیحات : سازه اهنی با جوشکاری آرگون
رنگ کوره سنباده ای، مات، طلایی استاتیک، سفید چرمی و نقره ای
ابعاد پروفیل ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ و ۱۰*۲۰ و ۱۰*۳۰ و میلگرد بدون آج
چوب :  نراد، راش، ام دی اف و جنگلی و رزین

پایه گلدان سازه فلزی کد 8015

توضیحات : سازه اهنی با جوشکاری آرگون
رنگ کوره سنباده ای، مات، طلایی استاتیک، سفید چرمی و نقره ای
ابعاد پروفیل ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ و ۱۰*۲۰ و ۱۰*۳۰ و میلگرد بدون آج
چوب :  نراد، راش، ام دی اف و جنگلی و رزین

پایه گلدان سازه فلزی کد 8014

توضیحات : سازه اهنی با جوشکاری آرگون
رنگ کوره سنباده ای، مات، طلایی استاتیک، سفید چرمی و نقره ای
ابعاد پروفیل ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ و ۱۰*۲۰ و ۱۰*۳۰ و میلگرد بدون آج
چوب :  نراد، راش، ام دی اف و جنگلی و رزین

پایه گلدان سازه فلزی کد 8013

توضیحات : سازه اهنی با جوشکاری آرگون
رنگ کوره سنباده ای، مات، طلایی استاتیک، سفید چرمی و نقره ای
ابعاد پروفیل ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ و ۱۰*۲۰ و ۱۰*۳۰ و میلگرد بدون آج
چوب :  نراد، راش، ام دی اف و جنگلی و رزین

پایه گلدان سازه فلزی کد 8012

توضیحات : سازه اهنی با جوشکاری آرگون
رنگ کوره سنباده ای، مات، طلایی استاتیک، سفید چرمی و نقره ای
ابعاد پروفیل ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ و ۱۰*۲۰ و ۱۰*۳۰ و میلگرد بدون آج
چوب :  نراد، راش، ام دی اف و جنگلی و رزین

پایه گلدان سازه فلزی کد 8011

توضیحات : سازه اهنی با جوشکاری آرگون
رنگ کوره سنباده ای، مات، طلایی استاتیک، سفید چرمی و نقره ای
ابعاد پروفیل ۱۰*۱۰ و ۲۰*۲۰ و ۱۰*۲۰ و ۱۰*۳۰ و میلگرد بدون آج
چوب :  نراد، راش، ام دی اف و جنگلی و رزین